Dataskydd och personuppgifter

För oss på SwedCro AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är hyresgäster hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss.

Vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

SwedCro AB, organisationsnummer 559160-6008, tillsammans med de juridiska personer (koncernföretag) som vid varje tillfälle finns angivna i koncernföretagslistan är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.

SwedCro behandlar personuppgifter bland annat i samband med bostadsuthyrning, lokaluthyrning vid rekrytering och för medarbetare. Personuppgifter ska behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.

Personuppgiftsbehandling vid bostadsuthyrning
Personuppgiftsbehandling vid lokaluthyrning

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR

Har du frågor eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.